Kancelaria Adwokacka
Adwokat Przemysław Sławiński

tel. (+48) 513-465-656
e-mail: [email protected]

Siedziba: ul. Mikołaja Reja 29, 96-500 Sochaczew
Filia: ul. 1 Maja 41 lok. 42, 96-300 Żyrardów

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek: 09:00 – 17.00

W celu zwiększenia komfortu Klienta wizytę można zarezerwować telefonicznie bądź mailowo.


Zakres działalności zawodowej:

Osoby

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawniczych na rzecz Klientów indywidualnych w następującym zakresie:

 • sprawy karne i wykroczeniowe: sprawy przed sądami, prokuraturą, Policją,
 • sprawy cywilne i rodzinne: sprawy o roszczenia pieniężne, odszkodowania, zadośćuczynienia, spadki, testamenty, rozwody, alimenty, podział majątku, ustroje majątkowe, macierzyństwo, ojcostwo,
 • sprawy pracownicze: wynagrodzenia, odszkodowania, regulaminy, odwołania,
 • emerytury, renty zasiłki: sprawy przed organami emerytalno – rentowymi o ustalenie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i o wysokość świadczeń,
 • sprawy urzędowe: wnioski, odwołania od decyzji organów administracji, skargi do sądów administracyjnych,
 • cudzoziemcy: pobyt i praca.

Firmy

Obsługa przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, jak i spółek należy do głównych celów Kancelarii. Usługi prawnicze dedykowane są przede wszystkim firmom ze sfery:

 • przewozów i spedycji (przewoźnicy, spedytorzy, nadawcy, odbiorcy) ,
 • robót budowlanych sfery obrotu prywatnego (inwestorzy, wykonawcy, podwykonawcy),
 • sprzedaży detalicznej i hurtowej (sprzedawcy, kupujący),
 • dostaw (dostawcy, odbiorcy),
 • dzieła (wykonawcy, zamawiający),
 • usług (zleceniodawcy, zleceniobiorcy),
 • najmu i dzierżawy (wynajmujący, najemcy, wydzierżawiający, dzierżawcy),
 • kontraktakcji (producenci rolni, kontraktujący).

Obsługa prawna polega na prowadzeniu na rzecz Klientów spraw przed sądami i organami administracji publicznej, a także na etapie przedprocesowym. Ponadto polega ona na bieżącym doradztwie przedsiębiorcom, w codziennych problemach prawnych  firm.

 • Charakter prowadzonych spraw:
 • roszczenia pieniężne,
 • wykonywanie umów,
 • odszkodowania,
 • sprawy urzędowe,